مجله نوآوری در مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

Journal of Innovation in Sports Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

 

مجله نوآوری در مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات  تهران با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش مدیریت ورزشی در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف مدیریت ورزشی و انعکاس آخرین یافته های علمی مدیریت ورزشی ایران و جهان و در راستـای ایجاد ارتباط مناسب میان مراکز علمـی و دانشگاهی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران  منـتشر می شود. تمام مـراحل ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنـلاین انجام می شود و دسترسی به مقالات منتشر شده کامـلا آزاد است. 

با هدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و یکسان سازی اسامی نویسندگان مقالات، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات الزامی می باشد شایان ذکر است برای ارسال مقاله به مجله، وارد کردن شناسه  ORCID تمامی نویسندگان الزامی می باشد. جهت ثبت نام در سایت ORCID به آدرس https://orcid.org/مراجعه فرمایید. 

کشور محل چاپ: ایران
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شروع انتشار: فروردین 1401
نوع انتشار:  الکترونیکی
دوره انتشار: فصلنامه
شاپای الکترونیکی:          
شبکه های اجتماعی   google scholar, Linkedin
سیاست داوری: داوری دو سو کور (بسته)
زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه  تخصصی:     مدیریت ورزشی
نوع مجله: علمی پژوهشی
رتبه ارزیابی وزارت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1402: رتبه 
مقالات قابل بررسی: پژوهشی و مروری
دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
نمایه شده: بلی
شناسه دیجیتال: دارد
زمان داوری: حداقل 2 تا 6 هفته
هزینه پذیرش اولیه و داوری: 
هزینه پذیرش نهایی و انتشار: 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، مهر 1402 

ابر واژگان