دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه اینرسی سازمانی با سایش اجتماعی از طریق تنبلی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.30495/jism.2023.21695

امید صفری؛ غلامرضا صفری؛ سعیده مینایی


اثر رضایت،کیفیت خدمات و نوآوری بر عشق به برند در میان مشتریان برندهای منتخب داخلی و خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.30495/jism.2023.21961

پگاه عمرانی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


نقش تحولات فناوری در بهبود عملکرد و تجربه در رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.30495/jism.2023.74084.1053

جواد پذیرش


بررسی تأثیر فناوری‌های دیجیتال و تغییرات اجتماعی-اقتصادی بر وضعیت فوتبال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.30495/jism.2023.74092.1054

عبدالمجید فرج الهی مقدم


استانداردسازی پرسشنامه مبادله اجتماعی در داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.30495/jism.2023.73907.1052

رامین ایرجی نقندر؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


تحلیل مفهوم تاب‌آوری سازمانی و ابعاد و شاخص‌های آن در مدیریت سازمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.30495/jism.2023.73709.1047

زهره کریمی


شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.30495/jism.2023.73021.1034

امید صفری؛ غلامرضا صفری؛ محمد نیکنام؛ صغری آزادی فر؛ فاطمه غفاری


مدل نقش میانجی گر کارمند یابی در رابطه علی فعالیت‌های منابع انسانی متناسب با دورکاری و عملکرد شغلی سازمان‌های ورزشی منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

10.30495/jism.2023.73722.1048

نعمت صادق پور؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا


تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی ضرورت امروز جامعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

10.30495/jism.2023.74886.1068

محمدرضا اخگر؛ محمد نیکروان؛ کیوان شعبانی مقدم


شناسایی مضامین مربیگری ورزش سلامت محور (مطالعه موردی: مربیان حرکات اصلاحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30495/jism.2023.75108.1071

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ آرزو منصوری؛ سعید رستمی


تأثیر مشارکت مشتری در طراحی محصول بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی: محصولات ورزشی برند مجید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30495/jism.2023.75068.1070

خلیل دریس؛ نرگس ابراهیمی؛ سهیلا زرین جوی الوار


سناریونویسی عوامل نظام داوطلبی ورزش دانشگاهی با افق 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30495/jism.2023.75063.1069

سلمان ماندنی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


بررسی تاثیر پدیده های محوری بر بهبود توسعه همکاری فدراسیون فوتبال ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30495/jism.2023.74765.1064

مصطفی مصطفی پور؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ میثم اللهمرادی


شناسایی چالش های حضور بانوان در ورزشگاه های ایران با رویکرد فقهی_ اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.30495/jism.2023.76193.1121

زهره پوردهنده؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر درودیان؛ شیوا آزاد فدا