راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

شما می توانید از چک لیست ارسال برای ارسال نهایی خود به مجله استفاده کنید. لطفاً بخش های مربوطه در راهنمای نویسندگان را با جزئیات آن مطالعه کنید. از وجود موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

 • یک نویسنده به عنوان نویسنده مسئول با مشخصات تماس تعیین شده است:
  • آدرس ایمیل
  • آدرس پستی کامل
 • تمام فایل های لازم آپلود شده است:
 • فایل اصلی مقاله:
 • فایل مشخصات نوینسندگان، تعهد نامه، تعارض منافع، نامه به سردبیر
 • همه شکل‌ها (شامل شرح‌های مرتبط)
 • همه جداول (شامل عنوان، توضیحات، پاورقی)
 • اطمینان حاصل کنید که تمام نقل قول های شکل و جدول در متن با فایل های ارائه شده مطابقت دارند
 • به وضوح مشخص کنید که آیا رنگ باید برای هر شکل چاپی استفاده شود یا خیر
 • خلاصه های گرافیکی / فایل های برجسته (در صورت لزوم)
 • فایل های تکمیلی (در صورت لزوم)
 • ملاحظات بیشتر
  • نسخه اصلی "بررسی املا" و "بررسی دستور زبان" شده است
  • تمام مراجع ذکر شده در فهرست منابع در متن ذکر شده است و بالعکس
  • برای استفاده از مطالب دارای حق چاپ از منابع دیگر (از جمله اینترنت) مجوز گرفته شده است.
  • بیانیه منافع رقیب ارائه شده است، حتی اگر نویسندگان منافع رقابتی برای اعلام نداشته باشند
  • سیاست های مجله به تفصیل در این راهنما بررسی شده است
  • پیشنهادات داور و جزئیات تماس بر اساس الزامات مجله ارائه شده است

شیوه ‌نامۀ ارسال مقالات

مقالات باید از طریق سامانه مجله نوآوری در مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران به صورتی که شرح داده شده است، ارسال شود.

تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران  ثبت گردند در ابتدا توسط هیئت تحریریه نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات، بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیئت تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

نحوه تنظیم مقالات

 • مطالب مقاله به صورت دو ستونی با رعایت حاشیه لازم  با قلم B Zar12  برای متون فارسی و قلم Times New Roman 10 برای متون انگلیسی تایپ شوند.
 • تعداد صفحات مقاله نباید از 15 صفحه (تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی، فهرست منابع و جداول) تجاوز کند.
 • مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند، پرهیز گردد.
 • در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در زیرنویس نگاشته شود.
 • مولف باید معادل انگلیسی نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید.
 • شماره زیرنویس ها در هر صفحه از شماره یک شروع شود.
 • واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد.
 • واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.

فایل مشخصات نویسندگان

 • نویسنده موظف است فایل مشخصات نویسندگان دقیق تکمیل نماید (شماره همراه و پست الکترونیک معتبر همه نویسندگان ضروری است).
 • تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
 • یادآوری میگردد پس از وارد کردن اسامی در پرونده مقاله و ورود مقاله به پروسه بررسی، امکان ایجاد هیچ تغییری در تعداد و ترتیب نام نویسندگان وجود ندارد. لطفا هنگام ثبت اسامی دقت بفرمایید.

فایل اصلی مقاله

 • صفحه اولعنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر می گردند. چکیده مقاله در یک پاراگراف، حداکثر 250 کلمه و در متن آن هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری ذکر شده باشد (نیازی نیست تا در متن چکیده این چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده از فعل های معلوم استفاده شود. برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتیجه‏ گیری از فعل زمان حال استفاده گردد. لازم به ذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از  واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها استفاده کرد. کلید واژگان نیز بین 3-5 کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.
 • صفحه دومشامل عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی و کلید واژگان مرتبط می باشد. شایسته است چکیده انگلیسی و کلید واژگان (Keywords)  دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.
 • اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

متن اصلی مقاله به ترتیب شامل 6 بخش مقدمه، روش شناسی پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. کلیه بخش های فوق به صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از قرار دادن علامت " : " پرهیز گردد.

 • مقدمه: مقدمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آنها دارد؟ این بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف پژوهش می پردازد. در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید. همچنین مقدمه نباید به گونه‏ ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‏ای قابل استفاده باشد.
 • روش شناسی پژوهش: روش پژوهش به ‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند. در این بخش جزییات روش و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمون‌های آماری مورد استفاده می بایست گزارش شود.
 • یافته ها: نتایج شامل شرح کامل یافته‌های پژوهش می باشد. نتایج پژوهش با توجه به اصول علمی به صورت کاملا شفاف و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها بالاخص مقدار دقیق سطح معناداری به عنوان مثال (P<0.02) در آزمون های آمار استنباطی ضروری می باشد. مولفین لازم است تنها به گزارش مهم ترین یـافته‌های به دست آمده اکتفا کنند. همچنین استـفاده منـاسب از جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.
 • کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود.
 • توضیحات مربوط به شکل بعد آن آورده شود.
 • برای درج عنوان هر شکل پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها خودداری نموده و تنها از فایل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند.
 • عنوان و محتویات متنی شکل‌ها هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد 
 • در مورد جداول نیز، عناوین جداول در بالای آنها قرار داده می شود.
 • توضیحات مربوط به هر جدول قبل آن آورده شود.
 • در جداول کیفی، عنوان هم به فارسی و هم به انگلیسی باشد.
 • در جداول کمی، عنوان و محتویات متنی هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد 
 • برای درج عنوان هر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • اعداد جدول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد.
 • اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد.
 • اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد.
 • ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 
 • همه ستون ها و سطر ها حتما عنوان داشته باشند.
 • بحث و نتیجه گیری: شرح نکات مهم یافته ها، آثار و اهمیت و محدودیت آن‌ها، مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها، و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در این بخش از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که یافته های مطالعه آن را مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شود.
 • تشکر و قدردانی: در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام پژوهش و تهیه مقاله گردیده است ذکر می شود و از کلیه افراد یا گروه­هایی که در انجام پژوهش همکاری داشته اند تشکر و قدردانی می گردد.

نحوۀنگارش منابع مورد استفاده:

 • منابعی که در متن استفاده می‌شوند باید مطابق با دستورالعمل«ای.پی.ای» به صورت زیر معرفی شوند:
 • تعداد منابع بیش از 30 شماره نباشد.
 • در انتهای مقاله، منابع به ترتیب حروف الفبا، آورده شوند.
 • منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته و در داخل پرانتز واژه  (in Persian) آورده شود.
 • ارجاعات درون متنی کاملا منطبق بر منابع انتهای مقاله باشد.
 • منابع انتهای مقاله به اصل مقاله هایپرلینک شود 
 • مثال ارجاع دهی داخل متن:
 • شیوه منبع دهی درون متنی مطابق با دستورالعمل زیر نگارش شود:
  برای ارجاع درون متنی براییک نویسنده در انتهای جمله یا پاراگراف: (جعفری، 2022، 23) و در نقل قول مستقیم درون متن: جعفری (2022، 23).
  برای دو نویسنده در انتهای جمله یا پاراگراف: (جعفری و محمدی، 2022 ، 23) و در نقل قول مستقیم درون متن: جعفری و محمدی  (2022 ، 23).
  برای سه نویسنده در انتهای جمله یا پاراگراف: (جعفری، اسدی و رحمتی، 2022، 23) و در نقل قول مستقیم درون متن: جعفری، اسدی و رحمتی (2022 ،
  23).
  برای چهار نویسنده در انتهای جمله یا پاراگراف: (جعفری، اسدی، رحمتی و نصیری، 2022 ، 23) و در نقل قول مستقیم درون متن: جعفری، اسدی، رحمتی و
  نصیری (2022 ، 23).
  برای پنج نویسنده در انتهای جمله یا پاراگراف: (جعفری، اسدی، رحمتی، نصیری و امیری، 2022 ، 23) و در نقل قول مستقیم درون متن: جعفری، اسدی،
  رحمتی، نصیری و امیری (2022 ، 23).
  برای شش نویسنده و بیشتر، در انتهای جمله یا پاراگراف: (جعفری و همکاران، 2022 ، 23) و در نقل قول مستقیم درون متن: جعفری و همکاران (2022 ،
  23).
  *** در تمامی موارد بالا در هر دو حالت انتهای جمله و نقل قول مستقیم، "2022" اشاره به سال آن منبع و عدد "23" اشاره به شماره صفحه در آن منبع
  دارد.
  *** در منابعی فارسی و انگلیسی با سه نویسنده، چهار نویسنده و پنج نویسنده، صرفاً در ارجاع دهی اول به این منابع، نام خانوادگی همۀ نویسندگان ذکر
  شود، اما در ارجاع دهی های بعدی فقط نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر شود و سپس "و همکاران" نوشته شود.

شیوه ‌نامه نوشتن متن مقاله

مقاله نباید اشکالات نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم­ ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:  

 • رعایت نیم­ فاصله­­ ها در کلماتی با دو جزء، مانند: می‌توان، می­‌شود، پژوهش‌ها و . . .؛ گذاشتن علامت « ء» در کلماتی مانند تأییدی، تأثیر و . . . ؛ جدا نویسی کلماتی مانند: عامل‌های، پرسش‌نامه، به‌دست­ آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در کلماتی مانند: مثلاً، اصلاً و . . .؛ به‌کار‌بردن « همزه » به جای « ی» در کلماتی مانند دامنۀ حرکتی، نمرۀ آزمون و . . ..
 • پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند: پژوهشگران، گزارش دادند . . .
 • پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید.
 • کلمه­ های انگلیسی نباید داخل متن فارسی بیایند. به­ جای آنها، معادل فارسی آنها را در متن بنویسید، حتی علائم اختصاری‌ای مانند «اس.پی.اس.اس»، و سپس در اولین ارجاع زیرنویس کنید.
 • فونت زیرنویس ­ها باید Times New Roman 10 باشد و پس از شماره، نقطه و یک فاصله گذاشته شود و سپس نام خاص انگلیسی یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشته­ ها و اعداد باید در یک امتداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب اسکریپت را کلیک کنید، هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.
 • نباید نام کوچک نویسنده در داخل متن یا زیر نویس نوشته شود و تنها نام خانوادگی  باید ذکر شود.
 • در داخل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد، باید بین حرف آخر کلمه قبل از کمانک و کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثلاً: بررسی اشمیت (2004) نشان داد . . .
 • در منبع‌نویسی داخل متن نیازی نیست به ازای نام هر نویسنده شماره پانویس بدهید. تمام آنها را پشت سر هم بنویسید و بین آنها علامت "،" بیاورید و پیش از کلمه آخر «و» بگذارید. پس از آخرین نام، شماره پانویس بگذارید. در پانویس نیز تمام اسامی را پشت سر هم بنویسید. مانند: وینبرگ و گولد

چکیده بلند انگلیسی (Long Abstract)

به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده انگلیسی بلند از طریق سامانه نشریه توسط نویسنده مسؤول مقاله ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسؤولیت ارسال چکیده بلند انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسؤول مقاله می­باشد.

 • بخش‌های چکیده انگلیسی بلند
 • عنوان مقاله
 • نام نویسندگان
 • وابستگی سازمانی نویسندگان
 • اهداف (150 کلمه)
 • مواد و روش ها (300 کلمه)
 • یافته ها (400 کلمه)
 • نتیجه گیری (150 کلمه)
 • کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه)
 • منابع

حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده بلند انگلیسی نمایش داده شود.

کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­شود.

منابع مرتبط با بخش­های «اهداف» و «مواد و روش­ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده بلند بر اساس شیوه APA لیست شوند.

نکات اداری و تعهدی

 • هیئت تحریریه نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است.
 • مقالات منتشر شده نباید پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی‌ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقالات دیگر آن نویسنده را بررسی نخواهد کرد.
 • ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقاله خود را به نشریه­ های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.
 • در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 15روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.
 • لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصلاحات محقق می بایست توضیحات لازم در خصوص کلیه سوالات را در قالب یک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصلاحات انجام گرفته را نیز با رنگی متمایز ( برای هر داور با یک رنگ مشخص) مشخص نماید. بهتر است این اعمال در نسخه ای از مقاله انجام شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات لازم را بررسی نماید.
 • مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.
 • استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.
 • از به ­کار بردن نام و نام خانوادگی کامل یا مخفف در فایل های ارسالی خودداری شود. ذکر کلمه با نام و بی نام برای عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود.
 • پس از صدور نامه پذیرش، امکان هیچگونه تغییری در نام و ترتیب نویسندگان مقالات وجود ندارد.

نشانی سامانۀ نشریه:  https://jism.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک نشریه: jism@srbiau.ac.ir