تماس با ما

تهران –انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، طبقه 3 مرکزی

آدرس اصلی مجله : jism@srbiau.ac.ir

 

 
 
 

CAPTCHA Image