اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 30

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 34
تعداد مشاهده مقاله 17140
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1070
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 20 روز
درصد پذیرش 26 %